თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაოების გალერეა

Украина, г. Черкассы
Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018

Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №1 Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №2 Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №3 Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №4 Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №5 Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №6 Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №7 Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №7 Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №7 Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №7 Украина, г. Черкассы, ул. Ярославская 6 постов 6 программ, апель 2018 №7

Украина, г. Хмельницкий
Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018

Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №1 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №2 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №3 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №4 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №5 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №6 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №7 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №7 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №7 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №7 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №7 Украина, г. Хмельницкий, ул. Пилотская 6 постов 7 программ, июнь 2018 фото №7

Украина, г. Одесса
Украина, г. Одесса, ул. Космонавта Комарова 8 постов 6 программ, август 2017

Украина, г. Одесса, ул. Космонавта Комарова 8 постов 6 программ, август 2017 фото №1 Украина, г. Одесса, ул. Космонавта Комарова 8 постов 6 программ, август 2017 №2 Украина, г. Одесса, ул. Космонавта Комарова 8 постов 6 программ, август 2017 №3 Украина, г. Одесса, ул. Космонавта Комарова 8 постов 6 программ, август 2017 №4 Украина, г. Одесса, ул. Космонавта Комарова 8 постов 6 программ, август 2017 №5 Украина, г. Одесса, ул. Космонавта Комарова 8 постов 6 программ, август 2017 №6 Украина, г. Одесса, ул. Космонавта Комарова 8 постов 6 программ, август 2017 №7

Ukraine, Ivano-Frankivsk
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო ICW, Ukraine, Ivano-Frankivsk 6 posts 7 programs november 2017

Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Петлюры 6 постов 7 программ, ноябрь 2017. фото №1 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Петлюры 6 постов 7 программ, ноябрь 2017. №2 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Петлюры 6 постов 7 программ, ноябрь 2017. №3 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Петлюры 6 постов 7 программ, ноябрь 2017. №4 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Петлюры 6 постов 7 программ, ноябрь 2017. №5 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Петлюры 6 постов 7 программ, ноябрь 2017. №6 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Петлюры 6 постов 7 программ, ноябрь 2017. №7 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Петлюры 6 постов 7 программ, ноябрь 2017. №8 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Петлюры 6 постов 7 программ, ноябрь 2017. №9 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Петлюры 6 постов 7 программ, ноябрь 2017. №10

Ukraine, Kyiv
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო ICW, Ukraine, Kyiv 7 posts 7 programs november 2017

Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. фото №1 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №2 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №3 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №4 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №5 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №6 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №7 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №8 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №9 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №10

Ukraine, Kyiv
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო ICW, Ukraine, Kyiv 7 posts 7 programs november 2017

Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. фото №1 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №2 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №3 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №4 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №5 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №6 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №7 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №8 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №9 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №10 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №11 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №12 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №12 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №13 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №14 Мойка самообслуживания ICW в Украина, г. Киев 7 постов 7 программ мойки ноябрь 2017. №15

Russia, Kamishin
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო ICW в России, г. Камышин 8 постов 7 программ мойки сентябрь 2017

Мойка самообслуживания ICW в Россия, г. Камышин 8 постов 7 программ мойки сентябрь 2017. фото №1 Мойка самообслуживания ICW в Россия, г. Камышин 8 постов 7 программ мойки сентябрь 2017. №2 Мойка самообслуживания ICW в Россия, г. Камышин 8 постов 7 программ мойки сентябрь 2017. №3 Мойка самообслуживания ICW в Россия, г. Камышин 8 постов 7 программ мойки сентябрь 2017. №4 Мойка самообслуживания ICW в Россия, г. Камышин 8 постов 7 программ мойки сентябрь 2017. №5 Мойка самообслуживания ICW в Россия, г. Камышин 8 постов 7 программ мойки сентябрь 2017. №6 Мойка самообслуживания ICW в Россия, г. Камышин 8 постов 7 программ мойки сентябрь 2017. №7

Ukraine, Lviv
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Львов, ул. Городоцкая 6 постов 7 программ сентябрь 2017

Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Городоцкая 6 постов 7 программ сентябрь 2017. фото №1 Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Городоцкая 6 постов 7 программ сентябрь 2017. №2 Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Городоцкая 6 постов 7 программ сентябрь 2017. №3 Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Городоцкая 6 постов 7 программ сентябрь 2017. №4 Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Городоцкая 6 постов 7 программ сентябрь 2017. №5 Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Городоцкая 6 постов 7 программ сентябрь 2017. №6 Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Городоцкая 6 постов 7 программ сентябрь 2017. №7

Ukraine, Lviv
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Львов, ул. Линкольна 6 постов 7 программ август 2017.

Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Линкольна 6 постов 7 программ август 2017. фото №1 Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Линкольна 6 постов 7 программ август 2017. №2 Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Линкольна 6 постов 7 программ август 2017. №3 Мойка самообслуживания ICW в Украина, Львов, ул. Линкольна 6 постов 7 программ август 2017. №4

Poland, Losice
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 7 პროგრამა, august 2017

Poland, Losice, თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 7 პროგრამა, august 2017 Poland, Losice, თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 7 პროგრამა, august 2017 Poland, Losice, თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 7 პროგრამა, august 2017 Poland, Losice, თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 7 პროგრამა, august 2017

Ukraine, Dubno
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, july 2017

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, july 2017 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, july 2017 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, july 2017 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, july 2017

რუსეთი,. Ul. Batyunynskyy მოგზაურობა 4
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 2 პოსტი, 7 პროგრამა, july 2017

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, რუსეთი,. Ul. Batyunynskyy მოგზაურობა 4, 2 პოსტი, 7 პროგრამა, july 2017 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, რუსეთი,. Ul. Batyunynskyy მოგზაურობა 4, 2 პოსტი, 7 პროგრამა, july 2017 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, რუსეთი,. Ul. Batyunynskyy მოგზაურობა 4, 2 პოსტი, 7 პროგრამა, july 2017 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, რუსეთი,. Ul. Batyunynskyy მოგზაურობა 4, 2 პოსტი, 7 პროგრამა, july 2017

Georgia, Muhiany
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, july 2017

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Muhiany, 2017, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Muhiany, 2017, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Muhiany, 2017, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Muhiany, 2017, photo 4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Muhiany, 2017, photo 5

Ukraine, Kostopil
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 6 პროგრამა, june 2017

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kostopil, 2017, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kostopil, 2017, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kostopil, 2017, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kostopil, 2017, photo 4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kostopil, 2017, photo 5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kostopil, 2017, photo 6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kostopil, 2017, photo 7

Poland, Pyaski
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 2 პოსტი, 7 პროგრამა, may 2017

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Poland. Pyaski, 2017, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Poland. Pyaski, 2017, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Poland. Pyaski, 2017, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Poland. Pyaski, 2017, photo 4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Poland. Pyaski, 2017, photo 5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Poland. Pyaski, 2017, photo 6

Russia, Zernograd
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 4 პოსტი, 6 პროგრამა, april 2017

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Zernograd, 2017, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Zernograd, 2017, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Zernograd, 2017, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Zernograd, 2017, photo 4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Zernograd, 2017, photo 5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Zernograd, 2017, photo 6

Ukraine, Boyarka
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 6 პროგრამა, april 2017

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Boyarka, 2017, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Boyarka, 2017, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Boyarka, 2017, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Boyarka, 2017, photo 4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Boyarka, 2017, photo 5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Boyarka, 2017, photo 6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Boyarka, 2017, photo 7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Boyarka, 2017, photo 8

Georgia, Varkatelli
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 6 პროგრამა, december 2016

Georgia, Varkatelli - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 6 programs, december 2016, photo 1 Georgia, Varkatelli - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 6 programs, december 2016, photo 2 Georgia, Varkatelli - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 6 programs, december 2016, photo 3 Georgia, Varkatelli - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 6 programs, december 2016, photo 4 Georgia, Varkatelli - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 6 programs, december 2016, photo 5 Georgia, Varkatelli - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 6 programs, december 2016, photo 6 Georgia, Varkatelli - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 6 programs, december 2016, photo 7 Georgia, Varkatelli - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 6 programs, december 2016, photo 8

Ukraine, Rivne
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 7 პროგრამა, december 2016

Ukraine, Rivne - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 posts, 7 programs, december 2016 , photo 1 Ukraine, Rivne - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 posts, 7 programs, december 2016 , photo 2 Ukraine, Rivne - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 posts, 7 programs, december 2016 , photo 3 Ukraine, Rivne - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 posts, 7 programs, december 2016 , photo 4 Ukraine, Rivne - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 posts, 7 programs, december 2016 , photo 5 Ukraine, Rivne - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 posts, 7 programs, december 2016 , photo 6 Ukraine, Rivne - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 posts, 7 programs, december 2016 , photo 7 Ukraine, Rivne - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 posts, 7 programs, december 2016 , photo 8

Russia, Volzskiy
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 7 პროგრამა, november 2016

Russia, Volzskiy - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 7 programs, november 2016, photo 1 Russia, Volzskiy - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 7 programs, november 2016, photo 2 Russia, Volzskiy - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 7 programs, november 2016, photo 3 Russia, Volzskiy - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 7 programs, november 2016, photo 4 Russia, Volzskiy - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 7 programs, november 2016, photo 5 Russia, Volzskiy - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 7 programs, november 2016, photo 6 Russia, Volzskiy - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 7 programs, november 2016, photo 7 Russia, Volzskiy - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 post, 7 programs, november 2016, photo 8

Ukraine, Kyiv, Lunacharskogo str
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 8 პოსტი, 7 პროგრამა, september 2016

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, Lunacharskogo str, 2016, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, Lunacharskogo str, 2016, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, Lunacharskogo str, 2016, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, Lunacharskogo str, 2016, photo 4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, Lunacharskogo str, 2016, photo 5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, Lunacharskogo str, 2016, photo 6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, Lunacharskogo str, 2016, photo 7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, Lunacharskogo str, 2016, photo 8 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, Lunacharskogo str, 2016, photo 9

Polska, Warszawa, Dorodna 16 str,
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 2 პოსტი, 7 პროგრამა, august 2016

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 4ٴ თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 8 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 9 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 10 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 11 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 12 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Polska, Warszawa, Dorodna 16 str, 2016, photo 13

Ukraine, Lviv, Knyaginia Olga str,
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 7 პროგრამა, july 2016

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2016, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2016, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2016, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2016, photo 4ٴ თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2016, photo 5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2016, photo 6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2016, photo 7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2016, photo 8

Ukraine, Kyiv, Elena Teligi str, 12/107
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 7 პოსტი, 7 პროგრამა, may 2016

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, 2016, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, 2016, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, 2016, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, 2016, photo ٴ4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, 2016, photo 5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, 2016, photo 6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, 2016, photo 7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, 2016, photo 8 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, 2016, photo 9 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kyiv, 2016, photo 10

Ukraine, Uzhgorod
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, june 2016

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Uzhgorod, 2016, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Uzhgorod, 2016, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Uzhgorod, 2016, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Uzhgorod, 2016, photo 4ٴ თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Uzhgorod, 2016, photo 5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Uzhgorod, 2016, photo 6

Ukraine, Sarny
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 6 პროგრამა, november 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Sarny, 2015, photo 1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Sarny, 2015, photo 2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Sarny, 2015, photo 3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Sarny, 2015, photo ٴ4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Sarny, 2015, photo 5

Ukraine, Komsomolsk
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 4 პოსტი, 6 პროგრამა, december 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Komsomolsk, 2015, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Komsomolsk, 2015, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Komsomolsk, 2015, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Komsomolsk, 2015, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Komsomolsk, 2015, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Komsomolsk, 2015, photo №6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Komsomolsk, 2015, photo №7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Komsomolsk, 2015, photo №8 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Komsomolsk, 2015, photo №9 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Komsomolsk, 2015, photo №10

Ukraine, Lviv reg., Solonka
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 6 პროგრამა, november 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №8 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №9 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №10 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №11 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv reg., Solonka, 2015, photo №12

Ukraine, Dnipropetrovsk, Donetsk road
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 8 პოსტი, 6 პროგრამა, august 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №8 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №9 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №10 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №11 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №12 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №13 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Dnipropetrovsk, 2015, photo №14

Ukraine, Kiev, Okruzhnaya Road
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 7 პოსტი, 7 პროგრამა, september 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №8 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №9 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №10 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №11 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №12 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №13 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №14 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №15 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №16 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №17 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №18 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №19 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №20 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №21 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №22 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №23 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №24 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №25 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №26 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №27 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №28 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №29 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №30 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №31 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Kiev, 2015, photo №32

Ukraine, Lviv, Luganskaya str.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 7 პროგრამა, september 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №8 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №9 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №10 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №11 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №12 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №13 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №14 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №15 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №16 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №17 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №18 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №19 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №20 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №21 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №22 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lviv, 2015, photo №23

Ukraine, АКМ, Vyshneve
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 7 პოსტი 6 პროგრამა, july 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Vyshneve, 2015, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Vyshneve, 2015, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Vyshneve, 2015, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Vyshneve, 2015, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Vyshneve, 2015, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Vyshneve, 2015, photo №6

Georgia, Tbilisi
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 7 პოსტი, 6 პროგრამა, may 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №8 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №9 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №10 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №11 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №12 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №13 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Georgia, Tbilisi, 2015, photo №14

Ukraine, Rivne, Makarova str.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 8 პოსტი, 6 პროგრამა, may 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №8 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №9 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №10 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №11 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №12 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №13 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №14 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №15 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №16 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №17 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №18 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №19 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №20 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №21 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №22 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №23 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №24 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №25 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №26 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №27 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №28 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №29 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №30 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Rivne, 2015, photo №31

Russia, Voroneg
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 4 პოსტი, 6 პროგრამა, may 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Voroneg, 2015, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Voroneg, 2015, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Voroneg, 2015, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Voroneg, 2015, photo №4

Ukraine, Zaporijjia, South road
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 4 პოსტი, 6 პროგრამა, april 2015

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Zaporijjia, 2015, photo №1

Ukraine, Lutsk, Konyakina str.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 7 პოსტი, 7 პროგრამა, october 2014

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lutsk, 2014, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lutsk, 2014, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lutsk, 2014, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lutsk, 2014, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lutsk, 2014, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lutsk, 2014, photo №6 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lutsk, 2014, photo №7 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Ukraine, Lutsk, 2014, photo №8

Russia, Klin
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, june 2014

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Klin, 2014, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Klin, 2014, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Klin, 2014, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Klin, 2014, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Klin, 2014, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Klin, 2014, photo №6

Russia, Rostov on the Don
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, november 2014

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №3

Russia, Rostov on the Don
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 7 პროგრამა, october 2014

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №3

Russia, Rostov on the Don
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 7 პროგრამა, october 2014

თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №1 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №2 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №3 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №4 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №5 თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, Russia, Rostov on the Don, 2014, photo №6

უკრაინა, პოლტავა, კიევის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 7 პოსტი, 6 პროგრამა, დეკემბერი, 2014 წ.


საქართველო, თბილისი, ხიზანიშვილის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 6 პროგრამა, სექტემბერი, 2014 წ.


უკრაინა, დნეპროპეტროვსკი, ოქროს წყაროები
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, აგვისტო, 2014 წ.


უკრაინა, ვიშგოროდი, სანაპიროს ქ. 2
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 4 პოსტი, 6 პროგრამა, აგვისტო, 2014 წ.


უკრაინა, ხერსონი, ბერისლავის გზატკ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, აგვისტო, 2014 წ.


უკრაინა, ნოვოვალინსკი
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, მარტი, 2014 წ.


უკრაინა, კიევი, ხუროთმოძღვრების ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 7 პოსტი, 7 პროგრამა, 2013 წ.


უკრაინა, ლუცკი, სანაპიროს ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 7 პოსტი, 7 პროგრამა, 2013 წ.


უკრაინა, მარიუპოლი, აეროდრომის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 6 პროგრამა, 2013 წ.


უკრაინა, მარიუპოლი, სავაჭრო ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 6 პროგრამა, 2013 წ.


უკრაინა, ნოვოაზოვსკი, ლენინის პრ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 6 პროგრამა, 2013 წ.


რუსეთი, კალუგა
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, 2013 წ.


უკრაინა, ივანო-ფრანკოვსკი, ვოვჩინეცკის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, 2013 წ.


უკრაინა, ლუგანსკი, წითელი დროშების ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 6 პროგრამა, 2013 წ.


უკრაინა, როვნო, კურჩატოვის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, 2013 წ.


უკრაინა, მარიუპოლი, მუხინის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 6 პროგრამა, 2013 წ.


რუსეთი, ნოვოკუბანსკი
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 6 პროგრამა, 2013 წ.


უკრაინა, კიევი, ბალზაკის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, დეკემბერი, 2012 წ.


უკრაინა, ჟიტომირი, ვატუტინის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 8 პოსტი, 6 პროგრამა, სექტემბერი, 2012 წ.


უკრაინა, დუბნო
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, ოქტომბერი, 2012 წ.


უკრაინა, ვინოგრადოვო
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 4 პოსტი, 6 პროგრამა, სექტემბერი, 2012 წ.


რუსეთი, ესენტუკი, პიატიგორსკის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 6 პროგრამა, აგვისტო, 2012 წ.


რუსეთი, სლავიანსკ ნა კუბანე, პროლეტარების ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 4 პოსტი, 7 პროგრამა, სექტემბერი, 2012 წ.


რუსეთი, შახტი,
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 7 პროგრამა, სექტემბერი, 2012 წ.


რუსეთი, მიხაილოვსკი, სადგურის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 3 პოსტი, 6 პროგრამა, აგვისტო, 2012 წ.


უკრაინა, ტერნოპოლი, 15 აპრილის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 8 პოსტი, 7 პროგრამა, 2012 წ.


გამოფენა "ИнтерАвто" 2012, მოსკოვი, რუსეთი


უკრაინა, ლუგანსკი, დას. მზიური
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 2 პოსტი, 7 პროგრამა, 2012 წ.


უკრაინა, ტერნოპოლი, ზლუკის პრ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 4 პოსტი, 7 პროგრამა, 2011 წ.


რუსეთი, არმავირი, კასპაროვის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 7 პროგრამა, 2012 წ.


უკრაინა, მარიუპოლი, კალმიუსის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 4 პოსტი, 6 პროგრამა, 2011 წ.


უკრაინა, როვნო, მლინოვის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, 2011 წ.


უკრაინა, როვნო, ტაძრის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 6 პოსტი, 6 პროგრამა, 2010 წ.


რუსეთი, არმავირი, ეფრემოვის ქ.
თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - 5 პოსტი, 7 პროგრამა, 2006 წ.