ჩამოტვირთვა

პროდუქციის გასაცნობად გთავაზობთ შემდეგ მასალებს:

1 - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაოს ინსტრუქცია მომხმარებლისათვის

2 - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაოს პრეზენტაცია

3 - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაოს მუშაობის მიმოხილვა №1

4 - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაოს მუშაობის მიმოხილვა №2

5 - რეპორტაჟი თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაოს შესახებ

6 - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაოს მუშაობის მიმოხილვა №3

7 - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაოს ფუნქციონირება ზამთარში

8 - 4-პოსტიანი თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, ქ. მარიუპოლი, უკრაინა

9 - 6-პოსტიანი თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო, ქ. როვნო, უკრაინა

10 - გამოფენა "ИнтерАвто", ქ. მოსკოვი, 2012 წ.

11 - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო - გახსნა, ქ. დუბნო, უკრაინა,

12 - თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაო ICW ზამთარში (ტემპერატურა -25)

13 - ფუნქციონირებს, თუ არა თვითმომსახურების ავტო-სამრეცხაოს მოწყობილობა ჰაერის უარყოფითი ტემპერატურის პირობებში?